Michaela

Walther

WALTHER Anders Olof Hjorth är en go liten grabb född 3 December 2005!

Hans stora intresse är tåg och Lego. På fritiden går han på Equmeniascouter, spelar trummor och rider.

Walther är begåvad med Autistiskt syndrom, med lätta och medelsvåra svårigheter. Denna diagnos fick han i februari 2010, drygt 4 år gammal. De största svårigheterna var att han låste sig vid vissa saker och rutiner. Han klarade inte av stora grupper, när det blev stökigt. Han behövde veta saker i förväg, det var (och är ännu) svårt att säga nu ska vi åka och handla. Han behöver veta i god tid innan om vi ska göra något. Speciellt sånt som inte görs rutinmässigt varje dag eller vecka.

3 år senare, 2013 fick han tilläggsdiagnosen Lindrig utvecklingsstörning. Något som förändrade hans tillvaro betydligt. Han fick börja på grundsärskola och det har utvecklat honom massor. Han har lärt sig saker som vi knappt trodde han skulle lära sig, eller lära sig sent. Även om han är efter för sin ålder så har han utvecklats så mycket på dessa år i grundsärskolan.