Michaela

Autism och NPF

Både jag, MammaKaos och sonen Walther är begåvade med Autismspektrumtillstånd som också tillhör gruppen NPF (NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning)!

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser är ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Hur märks det?

Personer med NPF kan ha svårt att:

 • Reglera sin uppmärksamhet.
 • Styra sina impulser och anpassa aktivitetsnivå.
 • Tolka och kommunicera med sin omgivning.
 • Hålla kvar information i minnet.
 • Kontrollera motoriken.

Personer med NPF kan ha en fantastisk begåvning att:

 • Hyperfokusera
 • Se detaljer som andra inte ser
 • Tänka utanför ramarna
 • Idérikedom, fantasi och kreativitet
 • Förändringsbenägenhet
 • Problemlösning
 • Målmedvetenhet och envishet

Många har svårigheter i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de allvarligt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning

Den 2 april firas Världsautismdagen.  ”2007 sedan instiftade FN Världsautismdagen för att uppmärksamma och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen infaller varje år den 2 april. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism.” (https://utvecklingspedagogik.se/nyheter/den-2-april-ar-det-varldsautismdagen)

Autismspektrumtillstånd är ett relativt nytt begrepp som innefattar alla olika autismvarianter. Finns ju några stycken, de vanligaste är Aspergers syndrom och autistiskt syndrom.

Många gånger när man nämner ordet autism eller att jag nämner att Walther har det t.ex. så får jag höra att det inte kan stämma. Han är inte “sån”. Vadå inte “sån”? Alltså han pratar, leker, och är med väldigt mycket! Jag brukar då fråga om de menar att deras syn på en person med autism är en person som sitter på en stol men speciella ljud, gungandes fram och tillbaka och okontaktbar! Och då blir för det mesta svaret jag får “JA”!

Och jag många autister har detta beteende, men det är väldigt gravt autistiska personer! Och idag har forskningen gått framåt och man vet mer om HUR man ska bemöta en person med autism, även många av dessa gravt autistiska blir idag “nådda” men mycket är kvar i lärandet om hur man bemöter och hjälper en autist!

Att gå igenom alla begrepp inom Autismspektrum tar för lång tid för mig att skriva. Så Jag väljer nu att göra varsin sida med info om Autisktiskt Syndrom som Walther har och hur det påverkar honom och Atypisk Autism som jag har och hur det påverkar mig.