Michaela

ADHD

Informationen hämtad från: https://attention-riks.se/npf/adhd/

Alla kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera impulser ibland, särskilt vid trötthet och stress. Men för en del barn, ungdomar och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt sättet att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD.

Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

MammaKaos och ADHD

Jag har sedan barnsben haft svårigheter att sitta still och hålla fokus, speciellt i stojiga miljöer eller där det är mycket folk. En vanlig lektion eller föreläsning kunde va ett rent helvete! Speciellt om jag sovit dåligt (vilket jag nästan alltid gjort) då var det sju resor värre! Jag glömmer ofta saker, och är otroligt slarvig av mig, tappar lätt fokus om ett ämne inte är tillräckligt intressant. Det är jättejobbigt!

Jag har och har haft en impulsivitet vilket märkts ekonomiskt, känslomässigt, jag har bla kort stubin. Jag har svårt att lyssna på andra och att hantera situationer som inte är tillräckligt strukturerade och som kräver att jag tänker efter innan jag handlar. Jag var som barn också väldigt klumpig och har alltid haft stora motoriska störningar både i grovmotorik och finmotorik, men detta har tränats upp mer eller mindre. Men koordinationen är jättesvår. Det tränar jag ofta på när jag rider! Ridning är en toppen träningsform för mig när det gäller koordinationen.

Jag har även stora sömnsvårigheter, och har sedan ett par veckor tyngdtäcke på 6kg. Jag tycker väl att jag ännu har svårt att somna, men när jag sover så sover jag mycket bättre och vaknar inte alls så trött längre. Vilket är jätteskönt! Men jag måste ändå lära mig somna tidigare!