Michaela

Atypisk Autism

Atypisk autism

(information hämtad från https://www.autism.se/atypisk_autism)

En person kan ha symtom inom autismspektrumet men inte uppfylla alla kriterier för att få diagnosen autism eller Aspergers syndrom. Då kan diagnosen istället bli atypisk autism, autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. Autismspektrum är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma symtom inom tre områden; begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.

För att få diagnosen atypisk autism, autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen ska personen uppvisa genomgripande avvikelser och symtom inom autismspektrumet. Att personen inte uppfyller alla symtom för att få diagnosen autism kan innebära att debuten inföll för sent, alltså efter 3 års ålder, för att få diagnosen autism och/eller att vissa symtom fattas eller uppträder i en annorlunda form. Detta behöver inte innebära att det rör sig om en lindrigare variant av autism.

Kunskapen på området är bristfällig och man vet idag inte vad som skiljer dessa individer från dem som har autism eller Aspergers syndrom.

Hur har det påverkat MammaKaos?
Alltså jag har ju inte riktigt förstått varför jag fick diagnos Atypisk Autism. Men jag känner igen mig mycket i Walther.
  • Jag lekte helst ensam som barn
  • Svårigheter att planera och strktrurera min vardag, självdiciplin va är det?
  • Svårigheter med förändringar, speciellt snabba förändringar.
  • Svårigheter att hålla samtal ibland utan att svamla iväg eller gå in på mig själv, svårigheter att lyssna på andra människor!

Sen har ju jag även ADHD så vad som hör till vad är svårt för mig att förstå själv. Men jag lär mig kanske med tiden.